Quyền riêng tư

‘F8BET’ tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật an toàn dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà cái.

  1. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, trừ khi nhận được thông tin yêu cầu phán quyết của tòa án.
  2. Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức tài chính, bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán.
  3. Tất cả thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn (chuẩn mã hóa 128 bit SSL) và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài.
  4. Tất cả dữ liệu trong và ngoài đều được nhà cái F8BET quản lý nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ.
  5. ‘F8BET’ và các đối tác của nhà cái sẽ gửi thông báo cho khách hàng về các chương trình khuyến mại qua thư.
  6. Nhà cái sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ ba nào vì đó là mục đích của chính sách bảo mật của nhà cái F8BET.
  7. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của ‘F8BET’, không ai được phân phối, thay đổi, sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của ‘F8BET’ hoặc nhân bản máy chủ không phải là nhà cái F8BET.